ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯКОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
/Декларации по чл.12 от ЗПУКИ/
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.comОрган за контрол от вида А - акредитация, процедури, образци

  Декларация на Директор РЗИ-Ловеч за независимост на ОКА - ФК 401-1-1

  Заявление за контрол - ФК 702-1-4

  Декларация за политика и цели по качеството - ФК 802-1-1

  Общи условия за извършване на услуги от ОКА - ОПК 501-1

  Правила за позоваване на акредитация - ОПК 704-2

  Процедура за жалби и възражения - ОПК 706-1

  Сертификат за акредитация на ОКА