Доклад за  резултатите  от  мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения в Област Ловеч 2016 г.

На вниманието на ОПЛ - Епидемична обстановка по отношение на морбили

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №98/2013

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Продавайте химически продукти отговорно

Можете да оцените нещата!

Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества  +359(02)814 70 70

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ

ДО ОПЛ ВСИЧКИ Относно: изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3
Национален имунизационен календар
На вниманието на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ в област Ловеч
Нов формуляр на карта за суицидно действие
Провеждането на информационна кампания за превенция на сезонен грип
Грипът може да е сериозен ,ако сте над 65г.
Грипът може да е сериозен за Вас и Вашето неродено дете
Предпазете себе си и Вашите пациенти от грип
Противогрипна имунизация при хронични заболявания

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България 2015 - 2020 г.
Информация за изтегляне от пазара на препарат за отпушване на канали
Информация за заболяванията антракс и бруцелоза 
Информация за заболяването причинено от вируса Зика
Информация за пътуващите до и за гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика
Информация за изследванията на питейна вода в гр.Ловеч през 2015г.
Информация за заболяването Лаймска болест
Информация за граждани относно употребата на антивирусни препарати


НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

РЗИ ЛОВЕЧ поддържа на своята официална интернет страница възможност за директен достъп на потребителите до поместената на интернет страница на НЗОК актуална информация чрез бутона Полезни връзки

РЗИ поддържа на своята интернет страница информация за регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична помощ на територията на Ловешка област чрез бутон Регистри
НАП предоставя на РЗИ Ловеч нова електронна услуга достъпна с класифициран електронен подпис (КЕП). Тя позволява подаване по електронен път на искане за издаване на удостоверение, съгласно чл.87 ал.10 от ДОПК от възложител по ЗОП, и на искане за издаване на удостоверение, съгласно чл.87 ал.11 от ДОПК от компетентен орган за комплексно административно обслужване.

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести"
МАЛАРИЯ
Информация за диагностика на остри чревни инфекции с диариен синдром
Информация за  медицински специалисти от извънболничната и болничната помощ относно употребата на антивирусни препарати
Алгоритъм  за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай, съмнителен за грип
На вниманието на ОПЛ - допълнителни указания относно прилагането на Наредба №15 за регистрация на лични здравни книжки
На вниманието на всички лечебни заведения за болнична ,извънболнична помощ и ЦСМП от област Ловеч
Неразрешени лекарства за сифилис
Информация ,относно издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти

РЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА ТУЛАРЕМИЯ В СТРАНАТА

Туларемия
Взeмане и изпращане на проби от пациенти за Туларемия
Основни правила в диагностиката и проучването на случаи с Туларемия

ЕБОЛА

Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция
Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства (ЛПС)
Стъпки за отстраняване на предпазното облекло и личните предпазни средства (ЛПС)
Как да изпратим безопасно човешки  кръвни  проби от съмнителни случаи  на  Ебола в рамките на една страна с  автомобилен ,железопътен или морски транспорт
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.com
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ